IKEA X Lego 近日宣佈將會合作, 在未來數年推出聯承產品, 未來可預見支持Lego 產品的宜家傢俬家居產品將會推出市場.

兒童玩樂及創作

IKEA 在 Democratic Design Days 2018 中宣佈將會在 Lego 推出聯乘商品, 很大機會與 Lego 收納及組合 Lego 積木有關, 有可能會推出更適合收納Lego 的收納商, 至少比目前普遍使用密實袋的做法更方便及整齊.

資料來源:IKEA.today – IKEA X Lego  

#IKEA
#Lego
#IKEALego
#LEGOIKEA
#Storage
#Furniture