Lego 10242 Statue of Liberty自由神像展示美國地標自由神像. 外國有 Lego 達人重新組合, MOC砌出美國自由神像Brickheadz 版.

Lego 10242 組作作基礎

Brickheadz版美國自由神像版由 LEGO達人baby Lego創作. 從完成品及顏色相信MOC在 Lego 10242 Statue of Liberty自由神像基礎上創作, 將本來Lego Architecture風格改成Lego Brickheadz風格由本來嚴肅轉為人見人愛的Q版. Baby Lego未有透露組裝步驟及使用哪些組件. 但從眼睛無疑就使用了 Brickheadz組件.

資料來源: Flickr – Baby Lego

#Lego
#LegoMOC
#MOC2019
#Brickheadz
#Lego10242
#AltBuild
#StatueofLiberty
#BabyLego
#MOC
#Rebrick