Lego 10271 Fiat 500 Lego 官方正式發佈, 這款黃色車身經典歐陸風格汽車屬 Creator Expert 系列, 3月1日全球正式上

60年代黃色 Fiat 500

Lego 10271 Fiat 500 屬Lego Creator Expert 2020系列之一. 組合以1960年代 Nova Fiat 500 作藍, 960件組件包括黃色 Fiat 500, 另外配有行李箱以及畫架作配襯. Lego 10271 Fiat 500 3月1日全球正式上市, 美國地區售價為US$ 89.99.

資料來源: Lego.com – Fiat 500 10271

#Lego #Lego2020 #LegoCreatorExpert #CreatorExpert2020 #Lego10271 #Fiat #LegoFiat #Fiat500 #Fiat2020 #Yellow #Vehicle