Lego 21047 Las Vegas 拉斯維加斯組合包裝曝光, 一個組合包含了六個主要地標.

新版拉斯維加斯

Lego 21047 Las Vegas 屬於 Lego Architecture系列, 現時組合已經出現在 Amazon France法國網站上, 從包裝盒可以看到組合展示6個拉斯維加斯的重要地標. 暫時未有消息何時推出.

Lego 21047 Las Vegas 屬於新版, 本來屬 Lego 21038 Las Vegas. 不過由於慘劇更改內容並押後推出時間.

資料來源: Amazon France – Lego 21047 Las Vegas

#Lego
#LegoArchitecture
#Architecture2018
#Lego21047
#LasVegas