Lego 30314 Go-Kart Racer 小型賽車組合包含了 Octan 贊助的賽車手, 小型賽車及訊號燈.

Octan 贊助

Lego 30314 Go-Kart Racer 小型賽車屬 Lego City 系列, 於2015年推出共45件組件, 若細心留意便會發現賽車手印有 Lego 組合中常見的 Octan 石油公司標誌. 這款 Polybag 組件少但有賽車及訊號燈已經十分值得.

組件: Lego 30314 Go-Kart Racer
系列: Lego City
推出年份 : 2015
件數 : 45
Minifigures : 1 ( Racer )

#Lego
#Lego2015
#Lego30314
#LegoCity
#City2015
#Octan
#GoKartRacer
#Polybag