Lego 6688 Ambulance 救護車組合包含了救護車, 救護員以及傷者. 救護車的主色也以紅白色為主.

1985年推出

Lego 6688 Ambulance 救護車組合於 1985年推出, 當時包裝盒上有印有” Legoland “.組合共有 72件組件, 包括了救護車, 2隻人仔Minfigures 救護員及傷者. 另外還有擔架床配件. 救護車則以當然普遍的紅白色作主色.

組件: Lego 6688 Ambulance
系列: Lego
推出年份 : 1985
件數 : 72
Minifigures : 2

#Lego
#Lego1985
#Lego6688
#Ambulance
#Vehicle
#Medical